תקנים ותעודות
דוגמת תעודת אחריות מקורית לדשא סינטטי של חברת סינטטיב
תקנון מדיניות האיכות של חברת סינטטיב
מערכת ניהול איכות מאושרת לתקן ISO 9001:08
Certified Quality Management System ISO 9001:08
"תעודת פיקוח הבטחת איכות מוצר ועמידה בתקנים, מטעם חברת "דרך המעבדה" הישראלית